Hledat

Doprava

V oblasti dopravy se ve společnosti TollNet a.s. zaměřujeme na zpoplatňování uživatelů dálnic, silnic a dalších prvků dopravní infrastruktury a kooperativní inteligentní dopravní systémy v rámci projektu C-ROADS. Jedná se jak o informační systémy, tak i o technická zařízení. Tato stránka vás navede k dalším informacím o našich produktech a řešeních.

řešení pro dopravu

Elektronický výběr mýtného

Naše řešení pro elektronický výběr mýtného představuje kompletní řešení (end-to-end) pro výkonové zpoplatnění dopravy jehož jádrem je informační systém Billien 5.  Nabízíme vše od palubních jednotek, přes všechny informační systémy a podporu Evropské služby elektronického mýtného (EETS) až po vybavení obchodních míst. Díky široké podpoře pro integraci naše řešení snadno spolupracuje s bankami, vydavateli palivových karet, orgány státní správy, poskytovateli logistických služeb, střediskem hromadného tisku a mnohými dalšími.

Video Tolling

Video Tolling představuje volitelnou nadstavbu našeho řešení pro elektronický výběr mýtného, které je pak použitelné pro veškerou dopravu, včetně osobních automobilů. V tomto režimu není nutné vybavovat zpoplatněná vozidla palubními zařízeními a pro záznam průjezdů se používá kamerových systémů a dalších zařízení kontrolních mýtných bran.

Elektronická dálniční známka

Systém Billien 5 umožnuje vytvoření úplného řešení pro prodej a evidenci elektronických dálničních známek. Prodej známek je možný, jak prostřednictvím tradičních prodejních kanálů jako jsou prodejní místa, čerpací stanice nebo internetové stránky, tak i prostřednictvím aplikace pro chytré mobilní telefony a samoobslužných kiosků.

Kontrola plnění pravidel zpoplatnění

Kompletní řešení od naší společnosti umožňuje kontrolu plnění mýtné povinnosti a kontrolu plnění povinnosti zakoupení elektronické dálniční známky, a to i současně. Nabízené řešení se skládá ze dvou částí – informačního systému kontroly na základě informačního systému Billien 5 a kontrolních stanovišť – stacionárních (např. kontrolních bran) a mobilních (např. vozidel mobilní kontroly).

produkty pro dopravu

Informační systém Billien 5

Billien 5 podporuje provozní a obchodních činnosti spojené s elektronickým výběrem mýtného a elektronickými dálničními známkami. Umožňuje efektivně provádět a spravovat veškeré činnosti od péče o zákazníky přes ohodnocování a fakturaci až po logistiku palubních jednotek. Billien 5 zahrnuje i podporu pro Evropskou službu elektronického mýtného (EETS).

Další informace k Billien 5 naleznete na stránkách www.billien.com.

Billien OBU – hybridní palubní jednotka

Hybridní palubní jednotka Billien OBU je určena pro instalaci do vozidel podléhajících mýtné povinnosti. Billien OBU je připravena pro EETS díky podpoře interoperabilních technologií – satelitního zjišťování polohy, mikrovlnné technologie DSRC a datové komunikace v mobilní síti; dále rovněž nabízí technologie NFC a Bluetooth. Billien OBU může pracovat buď v režimu tenkého klienta (sběr pozičních dat s následným zpracováním v Billien Proxy) anebo v režimu chytrého klienta (rozpoznání použitého úseku komunikace přímo v palubní jednotce).

Billien Proxy – systém pro management palubních jednotek

Systém pro správu palubních jednotek je určen jednak pro sběr dat z obsluhovaných palubních jednotek – Billien OBU nebo jiné podporované jednotky – a dále pro správu palubních jednotek a dálkovou aktualizaci programového vybavení a dat palubních jednotek. Systém dále poskytuje zpracování polohových dat pro palubní jednotky pracující v režimu tenkého klienta.

Informační systém kontroly

Informační systém kontroly (též EFBO) pro kontrolu vozidel a jejich dodržování režimu zpoplatnění vycházející ze systému Billien 5 umožňuje automatické a manuální zpracování záznamů pořízených na kontrolních stanovištích, automatické rozpoznávání přestupků, spolupráci s orgány přestupkového řízení a monitoring zařízení kontrolních stanovišť. Data o zaznamenaných průjezdech mohou být dále využita v režimu Video Tollingu.

Komplet vozidla mobilní kontroly (MEV)

Vozidlo mobilní kontroly (hlídkové vozidlo) je mobilním prvkem kontroly plnění povinností souvisejících se zpoplatněním pozemních komunikací. Naše řešení umožňuje provádění kontroly ze stojícího i jedoucího vozidla. Uvnitř vozidla se nachází i pracoviště pro operativní řešení zjištěných přestupků. Podle požadavků zákazníka může být vozidlo vybaveno i zvláštní výbavou, např. policejní.

Komplet kontrolní mýtné brány

Kontrolní mýtná brána (kontrolní stanice) představuje stacionární kontrolní stanoviště kontroly plnění povinností souvisejících se zpoplatněním pozemních komunikací (elektronické mýto i elektronické dálniční známky). Zaznamenané průjezdy vozidel je možné rovněž zpracovávat v režimu Video Tollingu. Jedná se o komplet kontrolních zařízení umístěných u zpoplatněné pozemní komunikace, kde dílčí komponenty renomovaných výrobců (přehledové kamery, kamery s rozpoznáváním registračních značek, laserové skenery, mikrovlnná komunikační zařízení, vážicí zařízení a další) jsou integrovány prostřednictvím systému Billien Multi-Lane Controller (Billien MLC). Použité technologie zaručují bezproblémový provoz a snadnou údržbu. Díky zavádění umělé inteligence (AI) můžeme stále zlepšovat efektivitu kontroly a optimalizovat náklady na výstavbu, provoz i údržbu.


Abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský zážitek na těchto webových stránkách, žádáme vás o udělení vašeho souhlasu s používáním souborů cookies. Tlačítkem „Přijmout pouze nezbytné“ svolíte k používání zcela nezbytných souborů cookies technického charakteru. Tlačítkem „Přijmout vše“ nám kromě souborů cookies technického charakteru umožníte i používání analytických souborů cookies, které používáme k dlouhodobému zlepšování kvality webových stránek.