Hledat

Reference

Za nedlouhou dobu svého působení společnost TollNet a.s. získala významné zákazníky a realizovala pro ně řadu významných projektů.

Systém elektronického mýtného, Česká republika

Segment hospodářství: Doprava

V krátkém časovém období 14 měsíců vybudovalo konsorcium společností SkyToll, a.s. a CzechToll s.r.o. pro Českou republiku zcela nový Systém elektronického mýtného (SEM) založený na satelitní technologii, který byl 1. prosince 2019 uveden do provozu. Nový systém v rámci unikátního projektu zcela nahradil do té doby používaný mikrovlnný mýtný systém.

Společnost TollNet a.s., jakožto generální dodavatel, dodala významné části SEM s využitím produktů náležejících do rodiny produktů Billien. Jedná se zejména o informační systém Billien 5, který realizuje obchodní, provozní a kontrolní procesy výběru mýtného, hybridní palubní jednotky Billien OBU 5051, a dále aplikační software pro kontrolní stanice a hlídková vozidla.

V etapě provozování SEM společnost TollNet a.s. dále zajišťuje rozsáhlý soubor služeb, které podporují řádný a efektivní provoz SEM. SEM v České republice pokrývá výběr mýtného na 1307 km dálnic a 1102 km silnic I. třídy; použitá satelitní technologie umožňuje rychlé a efektivní změny rozsahu zpoplatněné silniční sítě. Povinnost platit mýtné se v České republice vztahuje na vozidla s hmotností vyšší než 3,5 t; ke konci ledna 2020 bylo v SEM registrováno více než 415 tisíc vozidel.

Systém pro elektronický výběr mýtného, Slovenská republika

Segment hospodářství: Doprava

Společnost SkyToll, a.s. od 1. ledna 2010 spustila komplexní systém elektronického mýtného založený na satelitní technologii ve Slovenské republice. Od 1. ledna 2014 pokrývá elektronický výběr mýtného ve Slovenské republice bezmála 17 770 km vymezených úseků silnic. Po tomto rozšíření na všechny silnice 1., 2. a 3. třídy. Od roku 2011 společnost TollNet a.s. provádí postupnou komplexní obnovu a zajišťuje rozvoj jednotlivých součástí systému elektronického mýtného ve Slovenské republice. Tato řada úspěšných projektů začala centrálním informačním systémem (Billien 5) a dále pokračovala přes palubní jednotky Billien OBU, systém pro správu palubních jednotek, centrální systém kontroly, vozidla mobilní kontroly a kontrolní mýtné brány.

Elektronické dálniční známky, Slovenská republika

Segment hospodářství: Doprava

Pro společnost SkyToll, a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení na prodej a evidenci elektronických dálničních známek ve Slovenské republice jsme vytvořili úplné řešení na základě informačního systému Billien 5. Toto řešení uplatňuje zcela nový přístup k problematice dálničních známek – jejich úplnou elektronizaci. Elektronické dálniční známky zlepšují uživatelský komfort řidičů a provozovatelů vozidel, ale umožňují i dosahování výrazně vyšší efektivity samotného výběru poplatků. Díky řešení, které provozuje společnost SkyToll, a.s. státní správa v projektu dosáhla úspor až 60 % stávajících nákladů spojených s dálničními známkami a prodej dálničních známek se zároveň navýšil o 10 %.

SPP – DISTRIBÚCIA, a.s. (SPP-D)

Segment hospodářství: Plynárenství – provozovatel distribuční sítě

V rámci rozsáhlého projektu vedeného integrátorem, společností Aqist, a.s., jsme se podíleli na kompletní modernizaci prostředí informačních systémů ve společnosti SPP-D. Na bázi našeho produktu Billien 7 jsme vytvořili zcela nový backofficový systém, který plně nahradil do té doby používaný systém SAP IS-U a další přidružené systémy. Zákazníkovi nové řešení přineslo podstatně vyšší flexibilitu, zjednodušení technické architektury a s tím spojené údržby a nároků na integraci.

STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S. (SSD)

Segment hospodářství: Energetika – provozovatel distribuční soustavy

Pod vedením společnosti Aqist, a.s., která v projektu vystupovala v roli integrátora, jsme se podíleli na plné automatizaci procesů odečtu, zpracování, transformace, validace a poskytování naměřených dat interním a externím zákazníkům distribuce. Díky podpoře současných standardů (protokol DLMS/COSEM) v našem řešení je zajištěna interoperabilita se širokou škálou typů elektroměrů od různých výrobců, což zákazníkovi dává možnost výběru ze širší nabídky na trhu dostupných měřicích technologií. Interoperabilita se netýká jen odečtů a řízení samotných koncových měřidel, ale i předávání dat mezi ústřednou Billien eMDMS a ostatními systémy, které provozuje SSD. Systém ústředny Billien eMDMS je připraven s rezervou zpracovávat údaje z více jak 150 000 měřidel, což ho řadí mezi výjimečné systémy používané v elektroenergetice. Na ústřednu Billien eMDMS přímo navazuje aplikace Portál energetických dat určená pro podporu prezentace energetických dat z elektroměrů o spotřebě a výrobě elektrické energie jejich uživatelům a sběru energetických údajů od výrobců elektřiny a provozovatelů místních distribučních soustav.

 


Abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský zážitek na těchto webových stránkách, žádáme vás o udělení vašeho souhlasu s používáním souborů cookies. Tlačítkem „Přijmout pouze nezbytné“ svolíte k používání zcela nezbytných souborů cookies technického charakteru. Tlačítkem „Přijmout vše“ nám kromě souborů cookies technického charakteru umožníte i používání analytických souborů cookies, které používáme k dlouhodobému zlepšování kvality webových stránek.