Hledat

Novinky

Seznamte se s novinkami z naší společnosti a našich projektů.

Nasazení Billien 5 v ČR dokončeno

S posledním dnem měsíce února 2020 byl dokončen tříměsíční zkušební provoz celého Systému elektronického mýtného v České republice, který během pouhých čtrnácti měsíců pro Českou republiku vybudovalo konsorcium společností SkyToll, a.s. a CzechToll s.r.o. Jádrem tohoto nového elektronického mýtného systému je informační systém Billien 5 od společnosti TollNet a.s. – hlavního poddodavatele konsorcia. Během pilotního a zkušebního provozu vykonával informační systém Billien 5 všechny své funkce ve standardních provozních podmínkách. Bez obtíží tedy prošel předregistrací zákazníků před spuštěním celého nového elektronického mýtného systému, vysokou zátěží bezprostředně po spuštění v předvánočním období roku 2019 a osvědčil se i v podmínkách plného provozu v počátečních měsících roku 2020. V minulých dnech úspěšné dokončení zkušebního provozu potvrdilo protokolem i Ředitelství silnic a dálnic ČR. Po nasazení ve Slovenské republice je projekt Systému elektronického mýtného v ČR pro produkt Billien 5 již druhým úspěšným mýtným projektem celostátního významu.


Abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský zážitek na těchto webových stránkách, žádáme vás o udělení vašeho souhlasu s používáním souborů cookies. Tlačítkem „Přijmout pouze nezbytné“ svolíte k používání zcela nezbytných souborů cookies technického charakteru. Tlačítkem „Přijmout vše“ nám kromě souborů cookies technického charakteru umožníte i používání analytických souborů cookies, které používáme k dlouhodobému zlepšování kvality webových stránek.